Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/5

VAN TEYENSFUNDATIE

 

Dit pand is in 1858 gebouwd in opdracht van de Van Teyens Fundatie. Tot 2002 is dit huis bewoond door oudere, alleenstaande dames. Zij mochten hier op kosten van de stichting hun laatste levensjaren doorbrengen. Een erfenis aan Beetsterzwaag van de vooraanstaande familie Van Teyens.

De Van Teyens vestigden zich in Beetsterzwaag aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Vanaf het eerste moment speelde de familie een belangrijke rol in het dorp. Vrijwel elke generatie was vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Opsterland, meestal als secretaris. Hun kapitaal maakten de Van Teyens door goed te trouwen en in de turfwinning. Saco, kleinzoon van de eerste Van Teyens in Beetsterzwaag, richtte de Opsterlandse Veencompagnie op. De familie had ook belangen in andere compagnieën, zoals die van Rottevalle en Bakkeveen.

De laatste Van Teyens, Etta Arnolda, Saco en Oeno, bleven alle drie ongehuwd en kinderloos. Na Saco’s dood, richtten Etta Arnolda en Oeno de Van Teyens Fundatie op, waarin een deel van de erfenis werd ondergebracht. De stichting moest een woning bouwen en beheren waar zes armlastige dames hun laatste jaren zonder zorgen konden wonen. Het bestuur werd gevormd door een college van regenten en regentessen. De fundatie trad in werking na het overlijden van Oeno in 1866. In 1921 besloot het bestuur het huis uit te breiden met vijf kamers. In 1930 was de nieuwe vleugel gereed. In 1958 werd het hele pand ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de fundatie gemoderniseerd. Het kreeg toen onder meer centrale verwarming.

Met de komst van de AOW en moderne bejaardenhuizen nam de behoefte aan kamers in de Fundatie af. Het bestuur besloot de stichting een nieuwe invulling te geven, in lijn met het doel van de laatste Van Teyens. Het huis wordt verhuurd aan een huisartsenpraktijk. De inkomsten van de stichting gaan tegenwoordig naar tal van kerkelijke, sociale, maatschappelijke en medische organisaties die zich bezighouden met jongeren- en ouderenwerk in Beetsterzwaag en omgeving.