Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/2

PRINS HEERLIJCK

 

Het Huis met de vier Daken

Hoofdstraat 23

Beetsterzwaag

 

Tegenwoordig staat dit pand bekend onder de naam

Prins Heerlijck.

Het bestaat uit drie gedeelten. Het middengedeelte, tevens het oudste deel, is in 1802 gebouwd door Tinco van Teyens (1727‑1808).Het huis werd naderhand verhuurd aan diverse personen, onder meer aan Joachimus Lunsingh Tonckens (1817‑1893) die in 1848 het voorste hoge gedeelte liet bouwen. Tien jaar later, in 1858, werd aan de achterkant nog een praktijkgedeelte bijgebouwd waardoor een huis met vier daken ontstond.

 

 

Van 1905 tot 1932 fungeerde het pand als dependance van het destijds vermaarde hotel De Herder (inmiddelsafgebroken en vervangen door eenappartementengebouw), eveneens gelegen aan de Hoofdstraat. Na die tijd diende het huis tot 1977 achtereenvolgens als onderkomen van een notaris en van diverse gemeentelijke diensten.

In 1998 is het pand omgebouwd tot restaurant onder de naamPrins Heerlijck.

 

Het pand is rijksmonument.