Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

Rolstoelpad Beetsterzwaag

De opzet van het 3 kilometer lange rolstoelpad is een pad dat een natuurlijk onderdeel vormt van het bos. Uitgangspunt hierbij is dat er hiervoor geen bomen hoeven te worden gekapt.

Ronald McDonald Hoeve

Voor gehandicapte kinderen en jongeren tot 25 jaar die onbeperkt vakantie willen vieren. Dit kan met hun familie, maar ook groepen zoals school- of sportkampen zijn welkom in de Hoeve.

Talant

Wonen, dagbesteding, kindercentra & specialisten

Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In de medisch specialistische revalidatie werken we met verschillende disciplines intensief samen met en voor u als patiënt.