Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/8

LAUSWOLT

 

Het landgoed is genoemd naar de oorspronkelijke bezitters, de familie Lauswolt te Beetsterzwaag, die hier enkele boerderijen bezat. In de loop van de 19e eeuw kwam het landgoed in het bezit van Augustinus Lycklama à Nijeholt, zoon van de burgemeester van Beetsterzwaag Jan Anne Lycklama à Nijeholt. In 1867 gaf Lycklama à Nijeholt de opdracht aan de Utrechtse architect Samuel Adrianus van Lunteren om op het landgoed een herenhuis te bouwen. Hij heeft er maar betrekkelijk kort gewoond, na zijn huwelijk in 1872 vertrok hij vrij spoedig met zijn gezin uit Beetsterzwaag. In 1878 verkocht hij het landgoed aan Reinhard baron van Harinxma thoe Slooten. Reinhard moest ƒ 100.000 betalen. Hij bewoonde het gebouw tot 1928 met zijn huishoudster en twee kinderen. Zijn dochter Adriana, gehuwd met Jan Bieruma Oosting uit Oranjewoud, erfde het bezit. Zij liet het gebouw door architect Willem Gerretsen en de tuinaanleg door S. Voorhoeve wijzigen. In 1954 kwam het landgoed Lauswolt in het bezit van de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij. Van het herenhuis werd een hotel gemaakt. Het hotel werd in 1990 verkocht aan de Bilderbergroep. Op één van de boerderijen van het landgoed woont de acteur Rutger Hauer.