Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

CBS De Paedwizer

De Paedwizer, een school waar aandacht is voor verschillen, voor talenten, voor geloof en voor het hebben van respect voor elkaar. Een christelijke basisschool met een enthousiast team van leerkrachten die momenteel 230 kinderen onder hun hoede hebben

ODS De Trime

De Trime is een openbare Daltonschool in Beetsterzwaag. De Trime is onderdeel van de overkoepelende organisatie Comprix. Ieder kind is er welkom en krijgt de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. 

School Lyndensteyn

School Lyndensteyn maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag

Van een skatebaan tot een peuterspeeltuin. Het kan allemaal in Beetsterzwaag! Op maar liefst 5 plekken kan je naar hartelust spelen. 

De Bosheuvel

De Bosheuvel is een plek met zandheuvels in het bos van Beetsterzwaag. Een plek om te spelen en de natuur te ontdekken. Kom ook kijken!