Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/7

KANTONGERECHT 

Het kantongerecht, een ontwerp van de toenmalige Rijksbouwmeester der Justitiegebouwen Simon Wijn, kwam gereed in 1923. De architect heeft zijn ontwerp voor dit gerechtsgebouw gebaseerd op het oude ‘Rechthuis te Beetsterzwaag in Opsterland’, waarvan een afbeelding met onderschrift bestaat uit circa 1720. Van 1811 tot 1934 is het ambt van kantonrechter in handen geweest van twee adellijke families uit Beetsterzwaag: de Van Boelens en de Van Harinxma’s.

In het kantongerecht worden sinds 2008 geen zaken meer gedaan.

Stropers uit de 19de eeuw liggen te juichen in hun graf. Zij konden rekenen op hoge geldboetes. De adel was niet alleen eigenaar van de bossen en landgoederen, zij bekleedde vaak ook het ambt van rechter. In het boek “Durk Snoad” van schrijver Rink van der Velde wordt de sfeer van die tijd prachtig weergegeven.

Dit speelde zich hier o.a. af.....