Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

It Klaverblêd activiteitencentrum

Activiteitencentrum It Klaverblêd in Beetsterzwaag bestaat al jarenlang en was vroeger bekend onder de naam Dienstencentrum voor ouderen It Klaverblêd. Diensten worden niet meer aangeboden, maar de activiteiten worden naar behoefte georganiseerd door vrijwilligers. 
Het centrum is niet alleen beschikbaar voor ouderen. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met Sociaal Cultureel Werk Oer ’t Brechje en maken andere groepen gebruik van het centrum.


Het Activiteitencentrum richt zich op de thema’s:

Contacten, Ontmoeten en Verbinden.

 

Locatie: Vlaslaan 11,  Beetsterzwaag.