Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/5

HUIZE BORDENA

 

Het monumentale herenhuisBordena bestaat uit twee gedeelten, die duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden: een 17de‑eeuwwestelijk deel, herbouwd in 1980, en een, aanzienlijk groter, oostelijk deel, gebouwd in 1868. Oorspronkelijk was het westelijke gedeelte het huis van de familie Van Teyens. Door het uitsterven van de Beetsterzwaagse tak van de familie Van Teyens met de kinderloze Oene van Teyens (1798‑1866), erfde de huisarts en huisvriend van de Van Teyens

Joachimus Lunsingh Tonckens (1817‑1893), in 1866 het gehele vermogen van deze familie (90 miljoen gulden).

Tonckens, die in 1865 was benoemd tot burgemeester van Opsterland, liet in 1868 een groot herenhuis bouwen als residentie – het huidige oostelijke deel vanHuize Bordena. Na het neerleggen van deze functie in januari 1873 verhuisde hij naar ’s Gravenhage, waar hij in 1893 overleed. Zijn weduwe, Helena Aletta Koumans Smeding (1826‑1910), schonk het

herenhuis in 1895 aan de Hervormde Gemeente van Beetsterzwaag om te dienen als pastorie. Aldus heeft het dienst gedaan tot de jaren 1950. Daarna heeft het diverse functies gehad, o.a. als bejaardenhuis (dat destijds Bordena werd genoemd – en deze naam heeft het huis nog steeds) en als bibliotheek (tot 2011)Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfsruimte.

Huize Bordena is erkend als rijksmonument.