Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/1

HET WALLEBOS

 

Aan de zuidkant van Beetsterzwaag ligt een kade die "de Walle" wordt genoemd. Deze kade begint bij de hoge gronden net ten zuiden van Beetsterzwaag en loopt door tot voorbij Aldeboarn. Hij fungeerde als waterkering voor het noorden van Friesland als bij hoge waterstanden van de Zuiderzee het hele Lage Midden onder water stroomde. Het is de oudste dijk van Friesland. 
Tussen deze Walle en de hooilanden van het Alddjip ligt het Wallebos. Van oudsher is

dit een productiebos met karakteristieke parkboslanen. Er is in een deel van het bos een transformatie gaande naar natuurbos. Dit betekent dat verschillen in nat/droog, licht/donker en boomsoorten worden vergroot. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen. Nu al kent het bos diverse natte plekken (laarzen aan!). De vele greppels en geulen zijn ooit gegraven om het gebied ten behoeve van de bosbouw te ontwateren.