Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/3

HET OUDE GEMEENTEHUIS

 

Voormalig raadhuis

Hoofdstraat 17

Beetsterzwaag

1837-1839

In 1837-1838 is dit blokvormige pand gebouwd als Grietenijhuisvan Opsterland – na 1850Raadhuis geheten. Het is gebouwd in de voormalige boomgaard vanHuize Lyndenstein, ter vervanging van het oude ‘Rechthuis’ dat iets westelijker stond. Tot 1923 gaf het gebouw tevens onderdak aan het kantongerecht. In 1909 is het pand verbouwd, waarbij de kap werd verhoogd en het kenmerkendetimpaan verdween. Het timpaan, in de classicistische bouwkunst

synoniem voor fronton, is een gewoonlijk driehoekige gevelplaat, veelal versierd met beeldhouwwerk.

Karakteristiek voor dit pand zijn de acht- en zesruitsvensters met blinden. Na de ingebruikneming van een nieuw gemeentehuis in 1977 werden in dit gebouw de bibliotheek en het Onderwijskundig Adviesbureau gehuisvest. Tegenwoordig is hetGrietenijhuis een Galerie.

Het pand is erkend als rijksmonument.