Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/3

HET LYCKLAMAHÛS

 

Het Lycklamhûs, een statig landhuis, is rond 1825 alseenlaagspand gebouwd in opdracht van Catharina Johanna Aebinga van Humalda (1758‑1835), de weduwe, en tweede vrouw (sinds 1797), van Reinhard Franszn (Reinoud) baron van Lynden (1742‑1819). Na haar overlijden in 1835 erfde haar (stief)kleindochter jonkvrouwe Ypkjen Hillegonda van Eysinga (1815-1854) het huis. Zij trouwde in 1836 met de burgemeester van Opsterland, jonkheer Jan Anne Lycklama

à Nijeholt (1809‑1891). Na het overlijden van zijn vrouw liet Lycklama het huis in 1857 vergroten door het plaatsen van een tweede verdieping, waarbij de oude kap werd opgevijzeld. Na zijn overlijden in 1891 erfde zijn dochter, freule Eritia Ena Romelia Lycklama à Nijeholt (1845‑1902), deze woning. De laatste bewoners waren Anna Grundtmann (1893‑1960), gehuwd met jonkheer Joan de Jonge van Zwijnsbergen(1883‑1971).

Dit echtpaar stierf kinderloos.

In 1971 werd het huis door de gemeente Opsterland gekocht om

er een nieuw gemeentehuis in te vestigen.

De achtertuin kleurt in het voorjaar paars en wit van destinzenplanten, onder meer krokussen en sneeuwklokjes. In deOvertuin bevindt zich het historische kassencomplex van de Tropische Kas.

Het huis is rijksmonument. Aan de oostzijde staat een koetshuis en aan de westzijde de tuinmanswoning. De tuinen zijn openbaar park met bijzondere planten, beeldende kunst en deNotariskoepel met historische boomgaard