Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/3

HET HUIS MET DE AREND

 

Het Huis met de Arend

Kunsthuis SYB

Hoofdstraat 70 
Beetsterzwaag
06-149 47 612
www.kunsthuissyb.nl

Het Huis met de Arend stamt uit het begin van de 18de eeuw en is in 1754 verhoogd met een verdieping. In 1734 zat hier een linnenwever, en van 1751 tot 1889 woonden er timmerlieden. In 1889 kocht Bouwe Durks Schroor (1864‑1929), beurtschipper en winkelier, het pand.

Hier werden lange tijd de befaamdeSchroor’s van Ouds Beroemde

Boterballetjes gefabriceerd volgens een geheim familierecept. In 1986 is de fabricage gestopt.

In 1994 vestigde kunstenaar Sybren Hellinga er zijn Kunsthuis SYB. Na zijn dood in 2000 werd de galerie voortgezet. Het is nu een centrum van experimentele moderne kunst, waar jonge kunstenaars zich kunnen presenteren.

Het pand is een rijksmonument.