Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/6

HARINXMASTATE

 

De Harinxmastate, een monumentaal blokvormig gestuct landhuis, werd in 1843 in Beetsterzwaag gebouwd door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten (1804‑1876),grietman van Smallingerland. Vanwege het zogeheten Klokoproer  in Drachten in 1842 trad hij af als grietman, waarna hij met zijn gezin naar Beetsterzwaag verhuisde. Zijn woning in Drachten liet hij integraal afbreken en in neoclassicistische stijl herbouwen op een stuk grond dat

hij van zijn schoonmoeder, Eritia Ena Romelia barones van Lynden (1787‑1856), had gekocht.

Het gebouw, bestaande uit twee woonlagen onder een kap, werd geheel gepleisterd en de voorgevel werd voorzien van een driehoekigfronton. In 1877 werd het pand vergroot volgens een ontwerp van architect Herman Rudolf Stoett (1837‑1887). Bij de verbouwing in 1929 – naar plannen van architect Willem Jan Gerretsen (1887‑1961) – werd met name de voorzijde van het gebouw ingrijpend gewijzigd om een

statig effect te bewerkstelligen.

Deze markante state, die nog steeds in het bezit is van een afstammeling van de eerste eigenaar, is de enige state in Beetsterzwaag die nog door de familie wordt bewoond.

Het bijbehorende park in Engelse landschapsstijl werd in 1845 aangelegd door de bekende tuin- en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782‑1851), met aan de noordzijde een voor zijn werk karakteristiekeslingervijver.

De state is rijksmonument.