Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/3

 

Professor Sybrandus Fockema Andreae liet in 1902 deze koepel bouwen. Als rechtsgeleerde in Leiden had hij behoefte aan een rustige plek waar hij zich terug kon trekken om zijn wetenschappelijke artikelen te schrijven. Deze koepel werd neergezet in de achtertuin van zijn ouderlijke woning. Zijn vader was notaris, vandaar de naam Notariskoepel.

 

In 1928 kocht de familie Lycklama à Nijeholt de tuin van de Notaris. De koepel werd in gebruikgenomen als prieel. Op de foto rechts de koepel in 1935.

 

In de zeventigerjaren van de vorige eeuw kocht de gemeente de bezittingen van de erven Lycklama à Nijeholt. De koepel deed korte tijd dienst als expositieruimte. Daarna hebben jeugd en rododendrons bezit genomen van dit karakteristieke gebouwtje. Uiteindelijk hebben de elementen gezorgd voor een verdere achteruitgang.

In 2008 heeft de gemeente de Notariskoepel gerestaureerd. Momenteel is de Notariskoepel in gebruik door de werkgroep Historische Rondleidingen

NOTARISKOEPEL