Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

Algemene vergadering

 

Drie keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats voor leden, altijd gevolgd door een openbaar gedeelte met een netwerkborrel. 

 9 okt

20.00 uur                

Het bestuur heeft de werkgroep: toegankelijkheid Beetsterzwaag, gevraagd te komen vertellen over hun bevindingen tijdens een rondgang door ons dorp. Na dit verslag beginnen we met de vergadering.

 

1. Mededelingen, ingekomen stukken, ledenmutaties

2. Notulen 28 juni 2017.

3. Update acties  centrummanager Karin van Rijs.

4. Evaluatie Bloembakken

5. Sint intocht 18 november en Kerstfair 13 december

6  Financieel Overzicht 29-4-2016 t/m 31-08-2017

7. Rondvraag

 

Discussie naar aanleiding van de samenvatting van het Koopstromen onderzoek, klik op deze link voor de bijlage.

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we discussiëren, brainstomen, over het huidige aanbod van winkels en horeca in Beetsterzwaag.

 12 febr

20.00 uur                

Het bestuur heeft Ynbusiness uitgenodigd:

 

Kort is www.ynbusiness.nl een eerste aanspreekpunt voor ondernemers met groei-ambitie. Zij geven kosteloos en individueel advies aan ondernemers met relevante vragen op het gebied van financiering, innovatie en ondernemerschap. Dit doen ze in opdracht van Provincie Fryslân en het Friese bedrijfsleven. Ynbusiness is onderdeel van http://www.innovatiepact.frl.

 

Tevens verwijzen zij ondernemers door met ervaren professionals/ondernemers als hier behoefte aan is. Ook dit blijft geheel kosteloos. Zij willen namelijk weten waar ondernemers tegenaanlopen en daar vervolgens actie op ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over procedures binnen uw gemeente die langzaam verlopen, geen duidelijke voorlichting op het gebied van financiering, niet weten waar u naartoe moet met vragen als u wilt exporteren enzovoorts.. enzovoorts..

 

Dennis Corton en Saskia van Gend zullen een presentatie verzorgen die ongeveer 20 minuten zal duren.

Hierna beginnen we met de vergadering.

 

 

Agenda vergadering:

 

  1. Mededelingen, ingekomen stukken, ledenmutaties

 

  1. Voorstellen bestuursleden Plaatselijk Belang, Sietsche Nieuwenhuis en Petra Stam. Zij zullen vanavond onze vergadering bijwonen

 

  1. Notulen 9 oktober 2017. Deze zijn te vinden op de website: Beetsterzwaag Natuurlijk, links onderaan de startpagina kun je naar de pagina van de ondernemersvereniging, bij de kop nieuwsbrief/documenten vind je de notulen. Inloggen met: ovbo2017

 

  1. Reclameborden in de openbare ruimte, zie bijgevoegde notitie van de Gemeente Opsterland.

 

  1. WiFi4EU regeling, gratis WiFi in de hoofdstraat? Sale Wiersma zal een toelichting geven.

 

  1. Update centrummanager Karin van Rijs:

  • Samenwerking Eigen & Wijze

  • Narrow casting

 

 

  1. Rondvraag met aansluitend borrel